Zlatari.ro proiect ce are ca scop crearea unui spatiu virtual de gazduire a informatiilor despre Biserica Zlatari. Pentru o vizualizare corecta și atrăgătoare a informaților este necesar ca mecanismul Java Script să fie activat.
Parohia ZLĂTARI - BUCUREȘTI, România

Istoric

Biserica Zlătari este situată pe Calea Victoriei, fostul Pod al Mogoșoaiei, între străzile Stavropoleos și Lipscani, în apropierea Muzeului Național de Istorie a României, într-o zonă încărcată de vestigii ale Bucureștilor de altădată.
Sfântul locaș are în prezent două hramuri: Nașterea Maicii Domnului (8 septembrie) și Sfinții Mucenici Ciprian și Iustina (2 octombrie) . Numele vechi al bisericii vine de la meșterii zlătari (aurari sau argintari) , din mahalaua „popii Manta”. Se pare că pentru ei s-a ridicat un mic locaș din lemn, în veacul al XVII-lea, pe locul Zlătarilor de la Sărindar, donat Elenei, fiica lui Radu – Vodă Șerban și mamă a Cantacuzinilor din Muntenia. Biserica avândhramul Adormirea Maicii Domnului este pomenită în documente la 25 august1667.
Pe locul ei, sau în apropiere, se zice că «s-a clădit din nou, din temelii această…biserică Zlătari, în anul mântuirii 1705», prin ajutorul Spătarului Mihail Cantacuzino și al altor binefăcători. A fost închinată Patriarhiei din Alexandria, împreună cu hanul Zlătari, care înconjura biserica la începutul secolului al XVIII-lea, cu ocazia vizitei făcute de patriarhul Gherasim Palada la curtea domnitorului Constantin Brâncoveanu.
Mănăstirea a fost bogat înzestrată de ctitori cu prăvălii, cu pivnițe și cu moșii, devenind una din cele mai bogate mănăstiri din țară în secolul al XVIII-lea. Existența unui paraclis al mănăstirii Zlătari (cu hramul Sf. Andrei) estepomenită într-un document din 1818.
După cutremurele din 1802 și apoi din 1838, „Această sfântă și dumnezeiască biserică fiind în mare ruină și crăpându-se, s-a început a se ridica din temelieîn anul 1850, cu binecuvântarea IPS Mitropolit al Ungro-Vlahiei D. D. Nifon, în zilele prea înălțatului Domn al Țării Românești Dimitrie Știrbei, de preasfințitul Arhiereu D. D. Calistrat Livis”. Calistrat, egumenul mănăstirii, era arhiereu și avea rang onorific de mitropolit al Libiei.
Noul edificiu fost terminat de egumenul succesor, Attanasie, care s-a ostenit de a săvârși atât biserica începută, cât și clădirile anexe. Pisania în limba greacă dela 1860 menționează hramul Nașterea Maicii Domnului, 8 septembrie, ziua în care s-a sfințit biserica. Construcția s-a făcut după planurile arhitectului Xavier Villacrosse.
Pictura interioară a fost realizată între 1853-1856 de maestrul Gh. Tattarescu, întors în țară după anii de studii în Italia. Lucrarea este realizată în tehnica ulei, cu scene biblice grupate în panouri mari, influența artei religioase occidentale fiind prezentă la fiecare pas. Tâmpla sculptată în lemn și poleită, împreună cu icoanele sale ferecate în argint, reprezintă opere de artă. Tot atunci a fost rezidit turnul – clopotniță.
Biserica a mai fost reparată la 1864, 1876, 1898. Din 1888 devine biserică parohială. La 1903, hanul și turnul-clopotniță din fața bisericii (cu picturi făcute de pictorul grec Diamantopoulos) au fost dărâmate pentru lărgirea Căii Victoriei.
Biserica a fost restaurată între 1907-1908 prin grija arhitectului Jean Pompilian (1872-1938) . Cutremurul din 1940 a avariat turlele bisericii, acestea fiind refăcute atunci provizoriu, iar între anii 1971-1973, reclădite în forma de azi. După cutremurul din anul 1977, în grădina bisericii s-au ridicat două blocuri de locuințe, în imediata apropiere a monumentului, pe laturile de nord și de sud. Fostul Hôtel de France, de vizavi, a fost demolat și înlocuit apoi cu o clădire înaltă de beton și sticlă, în care se oglindește astăzi, în zilele însorite, silueta bisericii.
Construcția bisericii, așa cum o vedem astăzi, are un plan cu o singura navă, înscrisă în dimensiunile 23. 5 m x 12 m, terminată cu absida pentru altar. Lateral, sunt numai sugerate absidele sub două dintre cele patru arce care susțin turla ceamare de deasupra naosului. Pătrată în exterior și octogonală în interior, cu pandantivi arce late, așezate pe colțuri, nava bisericii înalță privirile către icoana Pantocratorului, de pe bolta turlei centrale. Pe extremitățile reunite ale pereților naosului se ridică alte patru turnuri mai mici și mai zvelte, tot octogonale, pe baze paralelipipedice de secțiune pătrată. Pronaosul este mai îngust, acoperit cu o boltă în leagăn și are cafas deasupra intrării.
Biserica este luminată prin ferestre cu vitralii reprezentând icoane de sfinți. În perioada 2008-2014 s-au realizat ample lucrări de restaurare și consolidare a sfântului locaș. S-au făcut reparații în exterior și în interior, s-a curățat și restaurat pictura murală, a fost înnoită pardoseala bisericii și se lucrează la restaurarea iconostasului și a mobilierului de lemn policrom.
În exterior, biserica este tencuită simplu, ornamentată cu cornișe, brâu, bazele turlelor și arce la ferestre, toate alcătuite din cărămidă roșie sau în alternanță cuzone tencuite. Tot astfel este ornamentat și timpanul pronaosului, prevăzut cu ocnițe. Pridvorul-baldachin cu o arcadă pe două coloane din piatră, este mai scund. Un soclu înalt de piatră corespunde înălțimii pachetului de trepte de la intrare.
În biserica Zlătari se află, din anul 1790, fragmente din moaștele Sf. Sfințit Mucenic Ciprian. Acesta a fost mare vrăjitor în Antiohia Pisidiei, dar cunoscând puterea lui Hristos, prin credința și curăția sufletească a fecioarei Iustina, s-a convertit la creștinism. A slujit ca preot și episcop al Bisericii și s-a învrednicit de cununa sfințeniei, primind moarte martirică în cetatea Nicomidiei, la 2 octombrie 304, împreună cu fecioara Iustina și cu dreptul Teoctist. Mulți închinători vin să-i ceară ajutorul pentru izbăvirea de patimi, de farmece și de blesteme.
De asemenea, în sfântul locaș se află o icoană a Maicii Domnului, făcătoare de minuni, așezată spre venerare în firida din latura de sud-est a naosului.
Giuvaierul spiritual al Zlătarilor inspiră zilnic duhul rugăciunii, iar comunitatea credincioșilor de aici, însuflețită de bucuria credinței, desfășoară programe culturale, educaționale și social-filantropice care cultivă, în lumea grăbită a orașului, semne de speranță și solidaritate. La înfrumusețarea slujbelor participă și Corala «Cantate Domino», formată din artiști profesioniști.


Notificare GDPR.
Acest site NU folosește cookie-uri pentru a colecta informații personale.
Utilizarea acestui site (structura și conținutul) exclude identificarea personală a utilizatorului.

Web Design Losonczy.com